Kết quả tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2019-2020

Quyết định công nhận kết quả tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2019-2020

                 PHÒNG GDĐT HÒN ĐẤT                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒN SÓC                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 42/QĐ-TH                                                                       Thổ Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận kết quả tuyển sinh năm học 2019 – 2020

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒN SÓC

Căn cứ Luật Giáo dục nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Biên bản tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Hòn Sóc theo Quyết định số 32/QĐ ngày 22/7/2019 của Hiệu trưởng; xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển sinh trẻ trong độ tuổi trên địa bàn và ngoài địa bàn vào học lớp 1, năm học 2019-2020 ( 120 em, có danh sách lớp và tổng hợp kèm theo).

Điều 2. Giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp 1 có trách nhiệm nhận học sinh, sắp xếp chỗ ngồi và dạy học theo chương trình và thời gian quy định.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, báo cáo với hiệu trưởng để cùng nhau giải quyết. Các ông bà tại Điều 2 và cán bộ giáo viên của Trường Tiểu học Hòn Sóc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

HIỆU TRƯỞN

 (Đã ký)

                                                                                                                                                                                   Trần Thanh Thúy

Nơi nhận:

-Chi bộ trường (báo cáo);

-Như Điều 2;

-Lưu: VT, hồ sơ tuyển sinh.

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒN SÓC          
  DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, NĂM HỌC 2019-2020 
    (kèm theo QĐ số 42/QĐ, ngày 19/8/2019 của HT )     
SỐ TTHỌ VÀ TÊN HSNGÀY THÁNG NĂM SINHNỮDÂN TỘCNỮ DTNƠI SINHHỌ TÊN CHA (MẸ)ĐIẠ CHỈHỌC NHỜSỐ ĐBSỐ ĐTRALỚP
1Huỳnh Nhật Anh05/11/2013   BVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangHuỳnh Văn TàiT1BĐx  1/1
2Danh Trí Cường09/08/2013 x BVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangDanh CưT10HS  T10 HS1/1
3Danh Nhựt Dương25/10/2013 x BVĐK,tỉnhKiêng GiangDanh ĐườngTổ 12- Hòn Sóc  T12 HS1/1
4Lâm Dương11/03/2013   BVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangLâm VĩnhT2HSx  1/1
5Nguyễn Thị Hằng09/08/2012 x BVĐK,tỉnhKiêng GiangNguyễn Văn Thanh x  1/1
6Thị Ngọc Hân25/01/2013xxxBVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangDanh HùngT10BĐ  T12 HS1/1
7Trương Công Hậu01/07/2013   BVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangTrương Văn NgoanTổ 3 Bến Đá  T3BD1/1
8Huỳnh Công Huy18/01/2013   BVĐK,Tỉnh-Kiêng GiangHuỳnh Công LâmT8BĐ  T8 BD1/1
9Danh NguyễnThị Mỹ Linh31/12/2013xxxBVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangDanh Thi x  1/1
10Phạm Văn Loạn28/10/2013   BVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangPhạm Văn LànhT6HS  T6 HS1/1
11Nguyễn Thị Mai20/11/2013xxxBVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangNguyễn Văn LâmT5HS  T5 HS1/1
12Danh Na01/03/2013 x BVĐK,Hòn Đất-Kiêng Giang Tổ 9 Hòn Sóc  T9 HS1/1
13Danh Thị Thảo Nguyên01/02/2013xxxBVĐK,Tỉnh-Kiêng GiangDanh VN Y BìnhT12HS  T12HS1/1
14Danh THị Kim Nguyệt25/11/2013xxxBVĐK,Hòn Đất-Kiên GiangDanh ĐenT8HS  T8 HS1/1
15Lê Thị Thanh Nhàn21/06/2013x  Vĩnh Thanh,C.ThơLê Tấn PhátT6BĐ  T6BD1/1
16Võ Thanh Nhân06/09/2013   BVĐK,Hòn Đất-Kiêng Giang Tổ 4 Bến Đá  T4 BD1/1
17Thị Quỳnh Như26/04/2013xxxBVĐK,Tỉnh-Kiêng GiangDanh NhànhTổ 7 Hòn Sóc  T7 HS1/1
18Bùi Thanh Phúc19/07/2013   BVĐK,Hòn Đất-Kiên GiangBùi Thanh PhươngT3HS  T3 HS1/1
19Phạm Thị Hông Quyên18/03/2013x  Thổ Sơn-HĐ-kiêng GiangPhạm Hoàng EmT8BĐ  T8BD1/1
20Trần Thị Như Quỳnh01/02/2013   BVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangTrần Công sangT5HSx  1/1
21Danh Hữu Tín13/12/2013   BVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangDanh Còn x  1/1
22Danh Thị Mỹ Tươi17/10/2013xxxBVĐK,tỉnhKiêng GiangDanh Tâm x  1/1
23Lê Cát Tường27/03/2013xxxBVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangLê Hoài HậnT5HSx  1/1
24Danh Thị Thiệt01/07/2013xxxBVĐK Kiên GiangDanh Dạng x  1/1
25Ngyễn Trí Thành20/04/2013   BVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangNguyễn Ngọc TríTổ 3 Bến Đá  T3BD1/1
26Trần Thị Thi23/11/2013x  BVĐK,Hòn Đất-Kiêng GiangTrần Văn UyênT1HS  T1 HS1/1
27Quang Minh Trạng01/07/2012      x  1/1
28Nguyễn Võ NGọc Trinh09/06/2013x  BVĐK.TX-Hà Tiên-Kiêng GiangNguyễn Thanh SơnTổ 3 Bến Đá  T3 BD1/1
29Thị Bé xinh28/03/2013xxxBVĐKChâu Thành-k/ GiangDanh THiTổ 12 Hòn Sóc  T12 HS1/1
30Huỳnh Cẩm Yến26/01/2013x  BVĐK,Thoại Sơn-An GiangHuỳnh Văn Mực x  1/1
31Thị Kim Anh01/10/2013xxxBệnh viện ĐK- HĐ-KGDanh NàngTổ 7- Hòn sóc  T7HS1/2
32Danh Nhật Anh05/02/2013 x Bệnh viện ĐK- HĐ-KGDanh TùngTổ 9- Hòn Sóc  T9HS1/2
33Phạm Phương Anh07/08/2013x  Bệnh viện ĐK- HĐ-KGPhạm Văn TừTổ 3-Bến Đáx  1/2
34Nguyễn Thị Quỳnh Anh13/10/2013x  Đức Linh- Bình ThuậnNguyễn Văn GươngTổ 4-Bến Đá  T4BD1/2
35Danh Bằng22/06/2013 x BVĐK- Hòn Đất-KG Tổ 3- Hòn Sóc  T3HS1/2
36Lục Kim Cương21/12/2013xxxBVĐK- An Giang Tổ 5- Hòn sócx  1/2
37Danh Hoàng Duy09/04/2013 x BVĐK- Hòn Đất-KGDanh DẻoTổ 12-Hòn sóc  T12HS1/2
38Thị Mỹ Dung08/04/2013xxxBệnh viện ĐK- HĐ-KGDanh DầnTổ 10-Hòn sóc  T10HS1/2
39Thị Ngọc Dung17/03/2011xxxThổ sơn-Hòn Đất- KG Tổ10 -Bến đáx  1/2
40Khưu Văn Đạt27/11/2013   Thổ sơn-Hòn Đất- KGKhưu Văn QuânTổ 10-Bến đáx  1/2
41Đinh Hoàng Phát Đạt13/01/2013   BV ĐK-Tỉnh Bình DươngĐinh Hoàng NguyênTổ 11-Bến đá  T11BD1/2
42Nguyễn Văn Giàu08/01/2013   Bv đa khoa -Tri Tôn- AGNguyễn Văn TèoTổ 2- Hòn sóc  T2HS1/2
43Trần Đức Long10/01/2013 x BVĐK- Hòn Đất-KGTrần Trưởng ĐạtTổ 5- Bến đá  T5BD1/2
44Lâm Thị Linh19/04/2011x  BVĐK- Hòn Đất-KG Lâm Thị Hết  T2HS1/2
45Tôn Khởi My05/07/2013x  Bệnh viện ĐK- HĐ-KGTôn Văn ĐenTổ 4- Bến đá  T7BD1/2
46Thạch Thị Diễm My22/12/2013xxxBVĐK- Hòn Đất - KGThạch Sơn Thị PhượngTổ 5- Hòn Sóc  T5HS1/2
47Lê Thanh Ninh12 / 4 / 2010   Thổ sơn-Hòn Đất- KGLê Thanh DũngTổ 5- Hòn Sóc   1/2
48Danh Nghĩa16/11/2013 x BVĐK- Hòn Đất - KGDanh TânTổ 9- Bến đá  T9BD1/2
49Thị Như02/04/2012xxxBVĐK- Hòn Đất - KG Tổ 4- Hòn Sócx  1/2
50Hồ Ngọc Huỳnh Như21/05/2012x  Châu Thành- AGHồ Nhựt TiếnTổ 2- Hòn sócx  1/2
51Danh Phong29/03/2010 x Bệnh viện Đa khoa huyện Hòn ĐấtDanh NaTổ 6 Bến Đáx  1/2
52Hoàng Minh Quang10/03/2013   Bệnh viện đa khoa- KGHoàng Đức KhươngTồ 2- Bến đá  T3BD1/2
53Trần Thị Thu Quyền13/07/2013xxxBVĐK- Hòn Đất-KGTrần ThỏTổ 12-Bến đá  T12HS1/2
54Thạch Tiền09/09/2013 x BVĐK- Hòn Đất-KGThạch Sa RinhTồ 12- Bến đáx  1/2
55Trần Hoài Thương29/10/2013   BVĐK- Hòn Đất-KGTrần Hoài PhongTổ 7- Bến đáx  1/2
56Nguyễn Bảo Thy13/10/2013x  BV ĐK- Vĩnh Long Tổ 1- Hòn Sóc  T2HS1/2
57Danh Hoàng Vũ01/03/2013 x BVĐK- Hòn Đất-KGDanh HoangTổ 11- Bến đá  T9HS1/2
58Lý Thị Tường Vy04/11/2013xxxBệnh viện đa khoa- KGLý Kim TaiTổ 4- Hòn Sóc  T4HS1/2
59Nguyễn Thị Kim Yến11/05/2013x  BVĐK- Cần ThơNguyễn Văn MếnTổ 11- Bến đá  T11BD1/2
60Thạch Ngọc Ý28/07/2013xxxBVĐK- Kiên Lương -KGThạch Pho LyTổ10- Hòn Sóc  T10HS1/2
61Nguyễn Thị Như Ý28/06/2013x  BVĐK- Hòn Đất-KGNguyễn Thanh Nhàn   T3BD1/2
62Thị Kim Anh12/12/2013xxxBV ĐK-Tỉnh KGDanh Xà RongT9- Bến Đá   1/3
63Danh Bình28/4/2012 x Thổ Sơn- Hòn Đất- KG T4- Bến Đá   1/3
64Danh Tiểu Bì12/02/2013 x BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGDanh GiầuT7- Hòn Sóc   1/3
65Nguyễn Thị Thu Cúc04/12/2013x  BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGNguyễn Văn HồTổ 3- Hòn Sóc   1/3
66Nguyễn Ngọc Dĩnh27/12/2013   Thổ Sơn- Hòn Đất- KGNguyễn Văn NhíT3 - Bến Đá   1/3
67Phạm Thị Kiều Diễm19/8/2013x  BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGPhạm Chí CôngTổ 3- Hòn Sóc   1/3
68Nguyễn Thị Huỳnh Giao13/12/2013xxxThổ Sơn- Hòn Đất- KGNguyễn Thanh Ca EmTổ 3- Hòn Sóc   1/3
69Trần Nguyễn Nhật Huy06/10/ 2013   BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGTrần Văn LànhT1- Bến Đá   1/3
70Danh Thanh Hậu31/10/2013 x BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGDanh HùngT 9 - Hòn Sóc   1/3
71Cao Thị Ngọc Linh18/8/2012x  Thị trấn Hòn Đất-HĐ- KG KpttHĐ   1/3
72Trương Thị Trúc Lam21/10/2013x  BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGTrương Văn ÍtTổ 8- Bến đá   1/3
73Huỳnh Nhựt Linh19/9/2011   Núi Sập- Thoại Sơn- AG Tổ 4- Bến đá   1/3
74Ngô Quanh Ni10/5/2013 x BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGNgô Chanh RaT 9 - Hòn Sóc   1/3
75Quách Thanh Ngàn22/6/2013 x BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGQuách HoaT9- Bến Đá   1/3
76Phan Bảo Nhi23/10/2012x  Thổ Sơn- Hòn Đất- KGPhan Thanh NhànTổ 7- Bến Đá   1/3
77Danh Hà Tấn Phong19/4/2013 x BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGDanh PhápT11-Hòn Sóc   1/3
78Danh Thị Mỹ Quyên02/11/2013xxxBV ĐK-Tỉnh KGDanh ChiaTổ 4- Hòn Sóc   1/3
79Thạch Tính08/10/2013 x BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGThạch TiếnTổ 12-Bến Đá   1/3
80Lê Thị Nhã Tú03/6/2013xxxBVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGLê Văn TuấnTổ 12-Bến đá   1/3
81Nguyễn Trọng Tình11/3/2013   TTYT h. Kiên Hải- KG Tổ 3- Hòn Sóc   1/3
82Thị Út Thơm20/5/2013xxxBVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGDanh TỏngTổ 8-Hòn sóc   1/3
83Lâm Thuận01/01/2013 x BVĐK Tỉnh KGLâm HòaT2- Bến Đá   1/3
84Danh Thị Hồng Thắm09/09/2013xxxBVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGDanh HoànTổ 5- Hòn Sóc   1/3
85Từ Phúc Thịnh04/11/2013   BVĐK Hòn Đất- Tỉnh KGTừ Phúc ThiệnTô 2- Bến Đá   1/3
86Trần Thị Anh Thư28/06/2013x  BVĐK khu vực tỉnh AGTrần Văn PhảiT 5- Hòn Sóc   1/3
87Lê Hoàng Trọng08/3/2013   BV ĐKChâu Thành- KG T2- Bến Đá   1/3
88Huỳnh Phúc Vinh21/9/2013 x HĐ- KGHuỳnh QuangTổ 8- Hòn Sóc   1/3
89Danh Thiên Vũ21/10/2013 x BVĐK - HĐ-Tỉnh KGDanh DõiTổ 4- Hòn Sóc   1/3
90Hà Anh16/11/2013x   Hà Văn Thống    1/4
91Danh Thị Mỹ Duyên28/10/2013xxx Danh TấnTổ 01 - Hòn Sóc   1/4
92Đặng Trường Giang18/02/2013    Đặng Văn HơnTổ 2 - Bến Đá   1/4
93Nguyễn Thị Thùy Giang08/05/2013x  Thổ Sơn- Hòn Đất- Kiên GiangNguyễn Thị Thùy TrangT1- Bến Đá  T1BD1/4
94Bùi Gia Huy21/04/2013    Bùi Thanh LâmTổ 10-Bến Đá   1/4
95Trần Công Hóa19/06/2013    Trần Công ThoTổ 8 - Bến Đá   1/4
96Lâm Thị Ngọc Hoa15/04/2013x   Lâm VũTổ 3 - Bến đá   1/4
97Nguyễn Hoàng Huy03/12/2013     Tổ 2 - Hòn Sóc   1/4
98Danh Thị Bảo Hân17/02/2013xxx Danh Sanh GiaTổ 6 - Hòn Sóc   1/4
99Chao Quốc Huy22/05/2013 x  Chao HênTổ 10 - Bến Đá   1/4
100Danh Gia Huy29/10/2011 x BVĐK Hòn ĐấtDanh ThaBến Đá   1/4
101Phạm Minh Kỳ27/08/2013    Phạm Hoàng HuyTổ 9-Bến Đá   1/4
102Danh Khánh09/11/2012 x  Thị VữngTổ 8 - Bến Đá   1/4
103Nguyễn Tuấn Khang16/10/2013    Nguyễn Tuấn NgọcTổ 2 - Bến Đá   1/4
104Danh Lực17/05/2013 x  Danh ĐựcTổ 8 - Hòn Sóc   1/4
105Danh Gia Lạc26/03/2013 x Bệnh viện ĐK- HĐ-KGDanh Tiến DữngTổ 8BĐA   1/4
106Danh Thị Bé Mai18/12/2012xxx Danh DườngTổ 3 - Hòn Sóc   1/4
107Thị My11/02/2013xxx Thị LinhTổ 7 - Hòn Sóc   1/4
108Danh Thị Ly Na22/04/2013xxx Danh Chí TâmTổ 10 - Hòn Sóc   1/4
109Ngô Thị Thúy Ngân30/10/2013x   Ngô Thị Hồng NhungTổ 3 - Bến Đá   1/4
110Nguyễn Ngọc Sang10/03/2013    Nguyễn Văn HuyTổ 2 - Bến Đá   1/4
111Hồ Hoàng Tài02/6/2011   BVĐK Hòn ĐấtHồ Hoàng TuấnTổ 1- Hòn Sóc   1/4
112Phạm Thị Cẩm Tiên25/06/2013x   Phạm Văn HiếuTổ 8 - Hòn Sóc   1/4
113Lê Văn Tỵ13/04/2013    Lê Văn TuấnTổ 2 - Bến Đá   1/4
114Thị Thảo05/09/2013xxx Danh ĐiTổ 10 - Hòn Sóc   1/4
115Danh Thị Thảo09/06/2013xxx Danh TìnhTổ 6 - Bến Đá   1/4
116Trần Thị Bích Trâm15/06/2013x   Trần Văn Cường    1/4
117Danh Mỹ Trường04/08/2013 x  Danh Mỹ DươngTổ 4 - Bến Đá   1/4
118Nguyễn Thị Tường Vy11/02/2013x   Nguyễn Văn Bé TưTổ 11 - Bến Đá   1/4
119Danh Việt27/04/2013 x  Danh QuíTổ 6 - Hòn Sóc   1/4
120Lộ Kim Yến06/01/2012x   Lộ Văn VẹnTổ 4- Hòn Sóc   1/4
             
             
             
             
 Tổng số HS lớp 1:127    Thổ Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2019    
 Tuyển mới:120    HIỆU TRƯỞNG    
 Lưu ban:6          
 Vận động bỏ 2018-2019:1          
 Trẻ 6 tuổi sinh năm 2013 vào lớp 1: 103Tỷ lệ huy động 100%      
 Tỷ lệ trẻ 6 tuổi học lớp 1: 81%          
Bài viết liên quan