Chỉ tiêu phấn đấu 2019-2020

Một số chi tiêu nhiệm vụ năm học 2019-2020 của đơn vị

  1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

Một số chỉ tiêu cụ thể :

1. Quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp(s/lượng, chỉ tiêu phấn đấu)

- Tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: 102/102 em, tỷ lệ đạt 100%;

- Huy động trẻ 6 đến 14 tuổi: 98%;

- Tổng số lớp: 16; Số HS: 528; Bình quân HS/lớp: 33;

- Học 2 buổi/ngày: 36,55%; Số lớp: 06 ; Số HS: 193;

- Học trên 5 buổi/tuần: 63.45%; Số lớp: 10; Số HS: 335;

- Học môn tự chọn: Tiếng Anh và Tin học; Số lớp: 12; Số HS: 406;

2. Xây dựng và phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Đảm bảo 29/29 CB-GV-NV tham gia đầy đủ các đợt học tập, bồi dưỡng chính trị do chi bộ hoặc cấp trên tổ chức.

+ 02/02 CBQL và 26/26 GV hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo kế hoạch đã xây dựng.

+ 100% CBQL và GV tham gia tập huấn chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề cấp trường, cấp huyện.

- Nâng cao năng lực nghề nghiệp (theo chuẩn nghề nghiệp GV)

Tốt: 03 người; Khá: 20 người; Trung bình: 03 người.

- Năng lực giảng dạy (GVDG, GVCNLG, TPTG, TVG các cấp):

GVDG cấp trường: 15 người, GVDG cấp huyện 9; GVCNL giỏi cấp trường: 10 người.

- Chỉ tiêu đạt qua phong trào thi đua, hội thi của ngành:

+ Thi đua khối, phấn đấu được xếp từ hạng 5 trở lên.

+ Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến.

+ Công đoàn giữ vững loại Vững mạnh.

+ Chi đoàn xếp loại: tiến tiến.

+ Liên chi Đội giữ vững loại xuất sắc.

+ Tỷ lệ LĐTT và giấy khen đạt 90% trở lên; CSTĐ cơ sở 15%; CSTĐ tỉnh (không có).

Tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi do Phòng GD-ĐT hoặc Nhà thiếu nhi, Hội đồng Đội huyện tổ chức, phấn đấu đạt giải.

3. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy:

Bổ sung cơ sở vật chất cho phòng dạy âm nhạc và ngoại ngữ; tu sửa sân trường khắc phục ngập úng trong mùa mưa. Đề nghị sơn sửa các phòng học và phòng làm việc trong hè 2020 đề chuẩn bị công nhận lại trường chuẩn quốc gia.

Kiểm kê tài sản phòng thư viện, kho thiết bị để có kế hoạch bổ sung SGK, tài liệu và ĐDDH, đặc biệt là SGK, thiết bị dạy học lớp 1 chuẩn bị cho việc thay SGK mới lớp 1 vào năm học 2020-2021.

Tham gia cùng BCH công đoàn xây dựng quy chế chi tiêu quỹ phúc lợi nhằm sử dụng hiệu quả và thực hiện đủ quyền lợi của CB-GV-NV. Phối hợp Ban đại diện cha mẹ HS xây dựng kế hoạch chi quỹ hội đảm bảo quyền lợi của học sinh và đúng quy định.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- Chất lượng học tập: Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 15%; HS hoàn thành chương trình lớp học: 98,29% trở lên (520/529);

- Hạ thấp tỉ lệ lưu ban còn: 1,51% trở xuống (08/529);

- Tỉ lệ HS bỏ học: 0.94% trở xuống (05/529);

- Hoàn thành chương trình tiểu học: 98,94% trở lên;

- Hiệu quả đào tạo: 95/102, tỷ lệ 93,13%;

- Chất lượng năng lực: Tốt và Đạt: 100%;

- Chất lượng phẩm chất: Tốt và Đạt: 100%;

- HS được rèn kĩ năng sống: 100%

- HS được GD các nội dung tích hợp: 100%

5. Huy động nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ giáo dục ở địa phương, thực hiện các biện pháp giáo dục và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho HS; tổ chức giao lưu tiếng Việt cho HS dân tộc; nâng cao nhận thức về đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

Tuyên truyền sâu rộng trong và ngoài nhà trường về nhiệm vụ thực hiện nội dung chương trình SGK mới, bắt đầu từ lớp 1, năm học 2020-2021.

Cùng với chính quyền, đoàn thể địa phương và Ban Đại diện cha mẹ HS vận động các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn, cá đoàn thể xã hội, mạnh thường quân tự nguyện ủng hộ về nhân lực và vật lực để hỗ trợ cho 160 em thuộc đối tượng con hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...về sách vở, quần áo, đồ dùng học tập; khen thưởng HS có thành tích tốt trong năm học... đảm bảo tiêu chí "Ba đủ" cho HS. Phối hợp với cha mẹ HS vận động tối đa HS bỏ học đến trường học trở lại.

6. Công tác khác:

Công đoàn: Phối hợp lãnh đạo nhà trường, các đoàn thể chuẩn bị tốt kế hoạch tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc sử dụng mạng internet đảm bảo cập nhật kiến thức, giữ gìn bản sắc văn hóa, ngăn chặn đẩy lùi những hành động tiêu cực trên mạng xã hội. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020.

Kết hợp với BGH và Đoàn Thanh niên, Ban Đại diện cha mẹ HS tuyên truyền sâu rộng đối với các cấp chính quyền, đoàn thể đại phương và tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện nội dung, chương trình SGK mới lớp 1 vào năm học 2019-2020.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Xây dựng và tổ chức kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020. Hoàn thành tốt tất cả các loại hồ sơ thi đua trong năm học kịp thời, chính xác, nộp đúng thời gian quy định.

Công tác Đoàn-Đội: Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình của đơn vị, nội dung hoạt động hướng vào đội viên, đi sâu vào chất lượng các phong trào hỗ trợ giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS. Chăm bồi, giới thiệu cho chi bộ xem xét kết nạp 01 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Ban phụ trách đội được kiện toàn theo Quyết định số 37/QĐ-TH ngày 31/7/2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban phụ trách Đội năm học 2019-2020; có kế hoạch chỉ đạo các lớp tổ chức đại hội chi đội và tổ chức đại hội liên chi đội đúng thời gian quy định. Hướng dẫn chi đội sinh hoạt hàng tuần. Thực hiện tốt các chương trình và các phong trào do Hội đồng đội huyện phát động. Phấn đấu kết nạp 100% HS trong độ tuổi vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ mội trường cho HS; kết hợp với GVCN lớp thường xuyên cho HS vệ sinh sân trường, lớp học và chăm sóc cây xanh nhằm duy trì kết quả Xanh - Sạch - Đẹp của đơn vị.

Xây dựng kế hoạch chủ động tham gia tất cả các phong trào do cụm, Ngành và Hội đồng đội tổ chức. Có kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động, các phong trào cho học sinh nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Phát động phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh-Sạch-Đẹp và An toàn”. Chăm sóc tốt công trình măng non ( Vườn cây học tập, bồn cây xanh).

Công tác Y tế trường học: Tăng cường vận động học sinh ngoài địa bàn tham gia BHYT học sinh theo Công văn số 665/PGDĐT-TH ngày 15/8/2019 của Phòng GD&ĐT về tuyên truyền, vận động HS tham gia BHYT năm học 2019-2020 nhằm đạt 100% HS tham gia BHYT.

Phối hợp với Trạm Y tế xã hợp đồng với CB y tế xã có bằng cấp theo quy định để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Kiểm tra và bổ sung các loại thuốc cơ yếu, các vật dụng y tế thường xuyên. Phối hợp với TPT Đội, GV chủ nhiệm lớp thường xuyên tuyên truyền giáo dục học sinh phòng chống tai nạn, thương tích; phòng chống dịch bệnh; phòng chống ngộ độc thực phẩm; giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. Phối hợp với công đoàn thường xuyên kiểm tra căn tin nhà trường, phòng tránh việc bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất sứ; các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các loại hàng hóa hết hạn sử dụng gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Theo dõi số và khám sức khỏe cho học sinh theo định kỳ.

Công tác thư viện thiết bị: Cán bộ thư viện xây dựng kế hoạch nhu cầu bổ sung SGK, sách tham khảo, đồ dùng dạy học để đảm bảo nhu cầu tối thiểu phục vụ dạy và học. Đặc biệt có kế hoạch vào cuối năm học việc bổ sung mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học lớp 1 theo chương trình SGK mới vào năm sau.

Phối kết hợp với GV chủ nhiệm lớp phát huy tối đa tủ sách của lớp hiện có; phát động phong trào đọc sách trong GV và HS; phong trào tự làm ĐDDH. Đảm bảo việc mở cửa phục vụ bạn đọc theo lịch và xửa lý các loại sách theo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

III. Biện pháp thực hiện

  1. Quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp

2.2. Sinh hoạt sư phạm chuyên đề cấp trường:

Để nâng cao chất lượng chuyên môn của trường, tập trung chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới, đi sâu vào những vấn đề sau:

- Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới, thảo luận đưa ra những ý kiến, cách làm hay về điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí đảm bảo yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 và Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Bộ GDĐT .

Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới theo các công văn 1317/SGDĐT-GDTH ngày 23/8/2017 và công văn 1634, 1550/SGDĐT-GDTH ngày 02/10/2017 của GDĐT về hướng dẫn một số nội dung dạy học theo MHTHM. Chỉ đạo thao giảng và nhân rộng phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PPBTNB) theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT. Tổ chức các chuyên đề, hội thảo để xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, các chủ đề có thể áp dụng PPBTNB. Tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện. Nhân rộng PPBTNB ở các khối lớp qua các môn học TNXH, khoa học.

  1. cao hiệu quả thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT. Các phòng GDĐT, tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật được chủ động sắp xếp bài dạy theo hướng nhóm các nội dung bài học thành các chủ đề theo hướng dẫn “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học”.

Trong năm học tổ chức 02 chuyên đề như sau:

Trong năm học tổ chức 02 chuyên đề như sau:

- Môn Âm nhạc lớp 5: bài Những bông hoa, những bài ca

- Mĩ thuật lớp 4: chủ đề 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy

Sinh hoạt chuyên môn cấp trường

- Hình thức tổ chức lớp học theo MHTHM Tiếng Việt lớp 2: Bài 12 A: Con biết lỗi rồi ạ

  1. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy
  2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- Đối với môn Tiếng Anh: Để giúp HS khối 4 và 5 nâng cao chất lượng học môn Tiếng Anh, từng bước tiếp cận với nội dung chương trình môn Tiếng Anh theo hệ 10 năm khi lên bậc THCS, nhà trường tăng cường thêm số tiết học tiếng Anh từ 2 tiết lên 3 tiết/tuần đối với HS lớp 4, 5. Tiếp tục thực hiện công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh tiểu học. Các khối lớp 3, lớp 4, lớp 5 dạy theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lớp 4, Tiếng Anh lớp 5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đảm bảo tính liên thông, kết nối với Chương trình Tiếng Anh 10 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên dạy Tiếng Anh cần tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh bằng cách tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh; khuyến khích đọc sách, truyện tiếng Anh; phát động phong trào giáo viên các môn học khác tham gia cùng học tiếng Anh với học sinh nhằm hạn chế kiến thức ngoại ngữ từng bước hoàn thiện các lĩnh vực chuẩn nghề nghiệp GV theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

- Đối với môn Tin học: Nhà trường từng bước tạo điều kiện cho HS lớp 2 làm quen với Tin học để tiếp cận với nội dung chương trình SGK mới, từ năm học này, HS lớp 2 học Tin học tối thiểu 35 tiết/năm học (tương đương 1 tiết/tuần); GV Tin học có thể sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp nhưng không được quá 2 tiết/ lớp/buổi. Tiếp tục tổ chức dạy học Tin học lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ Giáo dục. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo “hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh” tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT. Hướng dẫn và tổ chức cho GV trao đổi kinh nghiệm dạy học trên swebsite của trường http://c1honsoc.pgdhondat.edu.vn; tổ chức thực hiện các nội dung bắt buộc được phân quyền trên phần mềm CSDL của Bộ GD&ĐT.

- Đối với môn Mỹ thuật: Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới (Đan Mạch), bán sát Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên môn Mĩ thuật chủ động thực hiện nội dung bài học theo chủ đề đã hướng dẫn trong “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Mĩ thuật đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

- Đối với môn Âm Nhạc: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực đã được tập huấn trong hè 2019 theo Công văn số 5547/BGDĐT-GDTH ngày 06/12/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn địa phương triển khai tập huấn dạy học môn Âm nhạc và tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cấp Tiểu học. GV Âm nhạc chịu trách nhiệm về chất lượng bộ môn và chất lượng các tiết mục văn nghệ của trường khi có yêu cầu; đặc biệt là chất lượng hát Quốc ca của GV và HS trong những buổi lễ, chào cờ đầu tuần.

- Đối với các nội dung khác: Thực hiện có hiệu quả giáo dục tích hợp, giáo dục an ninh quốc phòng theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 03/01/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở; tiếp tục thực hiện Công văn 329/PGDĐT-TH ngày 24/7/2017 của Phòng GD-ĐT về triển khai thực hiện nội dung “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo”; tăng cường giáo dục kĩ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Mô hình trường học mới Việt Nam, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh. Bên cạnh chất lượng đại trà, chú ý phát triển năng lực đối với HS giỏi, xuất sắc, HS năng khiếu.

 

PHỤ LỤC 1

  • Chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học (các tổ đăng ký để định hướng phấn đấu)

Khối lớp

Tổng số lớp

TSố HS

Hạnh kiểm

HT chương trình lớp học

HS bỏ học

Năng lực

Phẩm chất

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Tổng số

Tỷ lệ %

Tốt

+Đạt

C

CG

Tốt

+Đạt

C

CG

TS

%

TS

%

Một

4

123

123

0

123

0

118

95,9

5

4,1

1

0,8

Hai

4

142

142

0

142

0

141

99,3

1

0,7

1

0,7

Ba

3

99

99

0

99

0

98

98,9

1

1,1

1

1,1

Bốn

2

70

70

0

70

0

70

100

 

 

0

 

Năm

3

95

95

0

95

0

95

100

 

 

0

 

+

16

529

529

0

529

0

505

98,05

8

1,95

3

0,56

 

PHỤ LỤC 2

CHỈ TIÊU CÁC DANH HIỆU CÁC TỔ KHỐI NĂM HỌC 2019-2020

Tổ khối

Tổng số GV

GVCN lớp giỏi cấp trường

GVGD các cấp

Ghi chú

Trường

Huyện

Khối 1

7

03

03

02

 

Khối 2+3

9

04

05

03

 

Khối 4+5

8

03

07

04

 

Cộng:

24

10

15

09

 

Bài viết liên quan