Tốp múa nữ: Hồn Sen Việt

Giải khuyến khích Hội thi tiếng hát GV 2019